Tarihten Günümüze Gönül Köprüsü

MOSTAR: TARİHTEN GÜNÜMÜZE GÖNÜL KÖPRÜSÜ

 

Uluslar arası Saray Bosna Üniveristesi ile Vakfımızın ortaklaşa yürütüceği proje kapsamında;

 

1-Türk ve Boşnak üniversiteli gençlerin ortak miraslarını temsil eden tarihi,sosyal ve kültürel değerlerinin, ilmi ve fikri birikimlerinin karşılıklı aktarımlarının sağlanması,

2-İki ülke üniversiteli genç kuşakların ortak bilinçte buluşturularak, dini ve ahlaki değerlerin farkındalığının oluşturulması ve bu değerlerin kendilerinden sonraki nesle aktarma şuurunun yerleştirilmesi,

3- Ecdadın bıraktığı ve halen canlılığını koruyan tarihi ve kültürel mirasın yerinde görülmesi,

4- İki ülke gençlerinin paydaş bir çalışması ile beşeri münasebetlerin pekiştirilmesi, bu bağlamda kültürel ve sosyal alt yapının sağlamlaştırılması sağlanmış olacaktır.

Fatih Sultan Mehmed döneminde, 1463 yılında Osmanlı himayesine giren Bosna Hersek, 1878 yılına kadar Osmanlı himayesinde kaldı. Daha sonra önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, ardından Yugoslavya topraklarının  parçası olan Bosna Hersek, 1992 yılında merhum Aliya İzzetbegoviç önderliğinde bağımsızlığını ilan etti. Boşnak, Hırvat ve Sırpların birarada yaşadığı Bosna’da Müslüman Boşnaklar nüfusun yarısından fazlasını oluşturmaktadır.Bağımsızlık ilanının ardından başlayan savaş 3 buçuk yıl devam etti. Savaş boyunca Sırp güçler çok sayıda şehirde Müslüman Boşnaklara yönelik katliamlar, işkenceler ve tecavüzler gerçekleştirdi. Aynı zamanda ülkenin sembollerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü, Hırvatlar tarafından yıkıldı.

 

Asırlardır farklı dini ve etnik gruplardan insanların bir arada yaşadığı Bosna Hersek, bu özelliğiyle önemli bir örnek teşkil ederken, cami, kilise ve sinagogun yan yana olduğu başkent Saraybosna “Avrupa’nın Kudüs’ü” olarak nitelendirilmektedir. 400 seneden fazla Osmanlı himayesinde kalan Bosna Hersek, balkanlarda Müslüman Türk kültürünün başkenti oldu. Osmanlı’nın ise balkanlardaki en büyük tarihi mirası oldu. Bu özelliği ile Boşnaklarla Türkler arasında kopmaz bir bağ oluştu. 1463 yılında kurulan bu bağ günümüze kadar sıkı bir şekilde devam etti.

En büyük miras olarak kabul edeceğimiz tarih ve kültür bilincinin sürekli diri tutulması gerekmektedir. Bugün ise özellikle gençliğimiz bu tarih ve kültür bilincini kaybetmektedir. Avrupa’nın ortasında kalmış Boşnak gençliği içinse tarih ve kültür bilincinden kopuş daha da hızlı yaşanmaktadır. Bosna denildiğinde ilk akla gelen bugüne kadar Osmanlı-Müslüman-Türk akla gelmiştir. Bize düşen bu mirası her daim yaşatmaktır.

 

Bu kapsamda üniversite gençliğine yönelik yapacağımız projede; Türkiye’de okuyan 21 Türk ve Boşnak kız öğrenci ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde okuyan 19 Türk ve Boşnak Kız öğrenciyi buluşturarak tarihi kültürel değerlerimizi içeren bir haftalık bir program yapılacaktır. Osmanlı-İslam-Tarih-Kültür gibi konuların işleneceği seminerlerden oluşacak programımız kültürel geziler ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilecektir. Projemizi Türkiye’de okuyan Türk ve Boşnak kız öğrenciler – Bosna’da okuyan Türk ve Boşnak kız öğrenciler şeklinde tasarlayarak karşılıklı etkileşimin ve proje etkinliğinin daha fazla olacağını düşünmekteyiz.

 

Türkiye den gidecek grup içerisinde Türk ve Boşnak kız öğrencilerin yanı sıra seminer verecek rehber hocalarda yer alacaktır. 3 adet seminer hoca ile birlikte grubumuz 24 kişiden oluşacaktır. Türkiye den gidecek grubumuza Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır. Üniversite akademisyenlerinin de vereceği seminerlerle programımızı daha zengin hale getirmiş olacağız.

Program çerçevesinde verilecek seminerler ve hocalarımız aşağıdaki gibidir.

 

Şerife AYDIN
 

 • Mesnevi Işığında ‘İnsan ve Öz Değer’
 • Sosyal Medya Mahremiyeti ve Bilinçli Kullanım
 • İletişimde Zarafet ve Bilinçaltı Teknikleri
 • Zamanın Kıymeti An Bilinci
 • Şahsiyet İnşası/Kimlik Tanımlaması(Ben Kimim?)
   
  Nazan BOYRAZ
   
 • Saliha Hanım Vasıfları ve Zirve Hanımefendiler
 • Ümmet ve Vatan Şuuru
 • Rahmet Toplumu –Hayırlı Gençlik-
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyetinden Örnekler
 • Ahir Zamanda Genç Olmak

  Gülşah YİĞİT
   
 • Aklın Cinneti –Deizm-
 • Etkin Dinleme Sanatı
 • Gençliğe Işık Tutan Lokman as’ın Tavsiyeleri
 • Gönül Gözü ile Okumak-Tefekkür
 • Genç Sahabelerden Günümüz Gençliğine Mesajlar

Ayrıca Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden akademisyenler de Bosna Tarihi ve Kültürü hakkında seminerler verecektir. Seminerlerin yanında Mostar ve Travnik e Tarihi ve Kültürel gezilerimiz olacaktır. Gezilerle Osmanlı tarihine yolculuk yapılacaktır. Özellikle Mostar la kurulan Tarihten Günümüze Gönül Bağı canlandırılmış olacak ve bu bölgelerdeki Osmanlıdan kalma tarihi mirasımızı öğrenciler görmüş olacaktır.

 

Proje boyunca yürütülecek tüm faaliyetler, seminerleri verecek rehber hocalar kontrolünde yürütülecektir. Gruba hem başkanlık edecekler hem de seminerlerin programa uygun yapılmasını sağlayacaklardır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesinden katılacak öğrencilere ise üniversitenin belirleyeceği akademisyen hocalar başkanlık edecektir. Böylelikle programın sorunsuz yürütülmesi sağlanacaktır. Kültürel gezilerin ve sosyal etkinliklerin organizasyonu üniversite tarafından yapılacaktır.

 

İki ülke gençlerimizin yüzyıllara dayanan manevi ve kültürel akrabalık bağlarını güçlendiren, bu bağlarını geleceğe yönelik yapılandırıp günümüz çağına uygun işlevsellik kazandıran ve daha büyük bir medeniyetin parçası oldukları bilinci içerisinde bir üst kimlik oluşturabilen, yıkılan Mostar köprüsü ile doğu-batı arasındaki manevi kültür bağı yıkılmış olsada bu manevi köprünün yeniden inşası ve yeniden dinamik bir bağ oluşturulması, böylelikle her adımda ecdadın izine rastladığımız Bosna’da gençlerin kaynaştırılması, bilgi alışverişlerinin sağlanması, geçmişini hatırlayarak geleceğini inşa eden gençler olarak ülkelerine dönmeleri hedeflenmiştir.

 
 

Alt Faaliyet

Tahmini Başlama Tarihi

Süresi

 1. SEMİNER FAALİYETLERİ

01/07/2019

4 (gün)

 1. KÜLTÜREL GEZİ FAALİYETLERİ

05/07/2019

3 (gün)

 1. SOSYAL ETKİNLİKLER

05/07/2019

3 (gün)