Kalem Akademi Programı

Bu program kapsamında açık öğretim fakültesi ilahiyat ön lisans bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerine derslerine destek eğitim
seminerleri verilmektedir. Kalem Vakfı; talebelerin akademik ve ahlaki tekâmülü için kendini yenileyen bir programla kaliteli
eğitim imkânı sağlamaktadır.


Niçin Kalem Akademi?


Türkiye’de İslami ilimler alanında öğretim imkânları giderek artmasına karşılık kalite istenen seviyede değildir. Karma eğitim
veren örgün ilahiyatları tercih etmeyen erkek öğrencilere alternatif eğitim imkânı sunması, Klasik ve Modern Arapçanın
yanı sıra İslami ilimleri nezih bir ortamda buluşturması Kalem Akademiye duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.


Kalem Akademi Öğrencilerine;


1. Yıl: Açık öğretim destek seminerlerinin yanı sıra Kalem Akademi seminerlerinin verilmektedir.
2. Yıl: (AÖF, Arapça ve Kalem Akademi Özel seminerleri) Arapça seminerlerinin yanı sıra klasik İslami ilimler
verilmektedir.
3. Yıl: Ön lisans bitirip lisans tamamlamaya (İLİTAM)’a geçmiş öğrencilerimize İLİTAM seminerleri
verilmektedir.
4. Yıl: İLİTAM derslerinin yanı sıra yurt içinde staj imkânları verilmektedir.


4 Yılın Sonunda Mezunumuz;


• İlahiyat Fakültesi mezunu,
• Arapçayı okuyup-yazan ve konuşup-anlayan,
• İslam ulemasından ve İslam dünyasından haberdar,
• Hizmet hayatına tecrübe sahibi olarak atılmış,
• Temel klasik eserleri okumuş ve muhakeme eder hale gelmiş olacaktır.

Maltepe Mah. Özveren Cad. No:21

Çankaya/Ankara | www.kalemdernegi.org.tr