İhtisas Programları

2018-01-26

Bu program kapsamında açık öğretim fakültesi ilahiyat ön lisans bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerine derslerine destek eğitim
seminerleri verilmektedir. Kalem Vakfı; talebelerin akademik ve ahlaki tekâmülü için kendini yenileyen bir programla kaliteli
eğitim imkânı sağlamaktadır.

2018-01-26

Kalem Vakfı’nın bünyesinde bulunan HİSAR; ilahiyat birimi ve diğer alanlar şeklinde iki birim olarak faaliyet göstermektedir. Kendisini
İslami İlimler sahasında yetiştirmek isteyen ilahiyat öğrencileri ve diğer fakültelerdeki öğrencilere temel ilahiyat ilimleri yanında ihtisas
eğitimi verilmektedir.

2018-01-26

Üniversitelerin İlahiyat, Sosyal Hizmetler,Çocuk Gelişimi ve PDR (Psikolojik Danılşmanlık ve Rehberlik) bölümünde okuyan
mülakatla seçilen bayan talebeler katılmaktadır.