HiSAR (Hacı Bayram-ı Veli İlim ve Sanat Araştırmaları Programı)

Kalem Vakfı’nın bünyesinde bulunan HİSAR; ilahiyat birimi ve diğer alanlar şeklinde iki birim olarak faaliyet göstermektedir. Kendisini
İslami İlimler sahasında yetiştirmek isteyen ilahiyat öğrencileri ve diğer fakültelerdeki öğrencilere temel ilahiyat ilimleri yanında ihtisas
eğitimi verilmektedir.


HİSAR’ın kuruluş amacı küreselleşen dünyada hangi meslek grubuna mensup olursa olsun, içinde yaşadığı toplumun meselelerine
millî ve manevî çizgisinde çözüm üretebilecek ehlisünnet bilincine sahip fertler yetiştirmek ve bu alanda faaliyetler gerçekleştirmektir.
Bu programda; Hacı Bayram-ı Veli’nin, kendi döneminde insanların hem maddî hem manevî meseleleriyle ilgilenmesi metodu takip
edilmiştir. Tarih, medeniyet, düşünce tarihi ve İslami İlimlerle birlikte sosyal ve beşeri bilimler sahasında da donanımlı, çift kanatlı bireyler
yetiştirmek gerekmektedir. HİSAR iki alanda da yetkin şahsiyetler yetiştirme gayesiyle kurulmuştur. HİSAR’ın temel amacı düşünce
geleneğimizi bilen, günümüz problemlerine çözüm üretebilen, akademik düzeyde uzmanlaşma hedefi olan, ilmi birikim bakımından
donanımlı, kültürümüzü dünya ölçeğinde anlatıp temsil edebilecek bireyler yetiştirmektir.


HİSAR Programında öğrencilerimize;


• Alanında uzman öğretim elemanlarıyla yurtiçi, yurtdışı Arapça ve İngilizce eğitimi imkânı,
• 4 yıllık müfredat dâhilinde İslami ilimler ve sosyal bilimler eğitimi,
• Konferans, seminer ve çalıştaylara aktif katılım imkânı,
• Atölye ve çalışma gruplarında aktif olarak çalışma imkânı,
• Uluslararası sempozyumlara ve organizasyonlara katılma ve organizasyonlarında bulunma imkânı,
• Kültürel ve sosyal aktiviteler katılma imkânı,
• Kütüphane ve araştırma merkezlerinden faydalanma imkânı,
• Mezuniyet sonrası ihtisas eğitimi,
• Akademik yazım konusunda destek eğitimleri,
• Halka dersleri ve okuma gruplarına katılma imkânı sunulmaktadır.


www.hisar.org.tr