3.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

III. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu

3 Mayıs 2018- ANKARA

                              

AÇILIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet BARCA

 

 

 

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN: Bayramilerin Dönem Devletleriyle İlişkileri

 

 

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ: Hacı Bayram-ı Veli’nin Balıkesir Halifesi Şeyh Lütfullah ve Vakfiyesi

 

Prof Dr. Ethem CEBECİOĞLU: Hacı Bayram-ı Veli’de İrşad

 

 

Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU: Somuncu Hoca’dan Hacı Bayram-ı Veli’ye  Anadolu Mayası

 

 

 

Çay-KahveArası

 

 

I.OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa AŞKAR

 

 

 

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE: İbrahim Tennuri'nin Tasavvufi Ahlak Öğretisi

 

 

 

 

 

 

 

14:00-14:45

 

Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya: Bayramiliğin Öncü Kuşağı: Hoca Ahmet Yesevi

 

 

Abdülkerim ERDOĞAN: Ankara Erenleri

 

Çay-KahveArası

 

 

II. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Noufou SAWADOGO

 

 

Prof. Dr. Süleyman DERİN: Eşrefoğlu Rumi’de Zühd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00-15:45

 

Prof. Dr. Fatma Ahsen TURAN: Hacı Bayram-ı Veli’nin Dünya Görüşü

 

 

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ: Hacı Bayram-ı Veli Özelinde Tasavvufun Toplumsal Boyutları

 

Çay-Kahve Arası

 

 

 

III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Prljaca

 

 

 

 

Prof.Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER: Akşemseddin’in "Şerhi Akvâl-i Hacı Bayram" Adlı Eseri

 

 

 

 

 

 

 

16:00-16:45

 

Prof. Dr. Saffet HALİLOVİÇ

لتفصيليةلوساءل لبعض عرض :وتهذيبها لنفس تزكية سبيل في

 

Araştırmacı Yazar Mahmut ULU: Somuncu Baba Hacı Bayram-ı Veli İlişkisi

 

Çay-Kahve Arası

 

 

IV. OTURUM

Oturum Başkanı: Dr. Elhadjı Zeneidou OUSMANE

 

 

 

Doç. Dr. Bülent AKOT: Hacı Bayram-ı Veli ile Müştak Baba Arasındaki Ankara Şiirinin Tahlili

 

 

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

Doç. Dr. İbrahim BAZ: Arvas'ta Başlayıp Hacı Bayram'da Biten Bir Hayat: Abdülhakim Arvâsî ve Yedi Güzel Adama Etkisi

 

Dr.Hamdi KIZILER: Hacı Bayram-ı Veli’nin Tasavvuf Düşüncesine Etkileri

 

 

 

           

            18.00 Kapanış ve Değerlendirme