Dünyaya gelen her insanın kendine münhasır bir amaca matuf olduğunu bilen ve
bu amacı gerçekleştirmek için gerekli potansiyelin o insanla beraber dünyaya geldiğinin bilincindeyiz
Kalem Vakfı
Kalem Vakfı'na bağlı sivil toplum kuruluşları ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik ve sosyal alanlardaki eğitimne ve geliimine katkıda bulunmak amacımızdır.