Dünyaya gelen her insanın kendine münhasır bir amaca matuf olduğunu bilen ve
bu amacı gerçekleştirmek için gerekli potansiyelin o insanla beraber dünyaya geldiğinin bilincindeyiz

2.Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu 04 Mayıs 2017 Eşrefoğlu Rumi Salonu 1.Oturum

Kalem Vakfı
Kalem Vakfı'na bağlı sivil toplum kuruluşları ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik ve sosyal alanlardaki eğitimne ve geliimine katkıda bulunmak amacımızdır.